Projekt

Standard

[ Fuchspälsen ] - [ Ryssteckningen ] - [ Hermelinen ]

Fuchspälsen

(Texten är hämtad ur Nordisk Kaninstandard, 2010, sid 52)

Pälstypen är en form av viltangora. Täckhåren har en kraftig utbredning.

Pälsens täthet är till största delen betingad av antalet ullhår. Man bör eftersträva en så tät päls som möjligt. Så tät att man svårligen ser huden när man blåser i pälsen. Pälsen skall ge en fyllig känsla när man drar den mothårs med handen.
Tätheten bedöms utan hänsyn till hårslagens kavlitet.

God pälskvalitet fordrar regelbunden hårlängd över hela kroppen med undantag av huvud, öron och ben där hårlängden liknar den normalhårades, men är något längre. Täckhåren skall vara kraftigt utvecklade och jämnt fördelade. Hårlängd 5-6 cm (mätes mitt på ryggen).

Vanliga fel som medför poängavdrag
För mjuk päls. Små kala fläckar. Svag behåring, även på öronen. Ojämnheter i längd och kvalitet (fällning). Filtningstendens på sidorna och vid svansroten.
Tendens till ullhårspäls

Diskvalificerande fel
Kala fläckar som inte täcks av omgivande hår. Stark fällning (då bedömning ej är möjlig). Filtad päls. Hårlängd kortare är 4 cm och längre än 7 cm.

[ Till Toppen ]

Ryssteckningen

(Texten är hämtad ur Nordisk Kaninstandard, 2010, sid 91)

Färg

Grundfärgen är vit. Teckningsfärgen är godkänd i svart, zobel blå och zobel brun (anger färgen ej genkoden).

Ögonfärg: Mörkt röd.
Klofärg: Brun.

Huvudets teckning

Huvudets teckning består av masken och öronteckningen. Masken sitter på huvudets främre del, är sedd framifrån lodrätt oval. Den omfattar hela nospartier och överläppen. Sotning på underkäken godtages. Maskens ovala topp slutar mitt på huvudet i linje med ögonens underkant med med ordentligt avstånd till ögonen. Avgränsningen skall vara så skarp som möjligt. Öronen är färgade i hela sin längd och färgen skall vara skarpt avgränsad vid öronroten.

Kroppens teckning

Benen är färgade på den yttersta delen och teckningen börjar 1-2 cm över hasleden i en regelbunden ring. Svansen är färgad i hela sin längd och skarpt avgränsad vid svansroten.

Vanliga fel som medför poängavdrag
Något grov, ojämn eller liten mask. Något kort, lång eller utflytande teckning på benen. Kraftig sotning vid ögonringen, på bröstet och runt könsdelarna samt vid svansroten. Vita hår i teckningen.

Diskvalificerande fel
Teckning utöver mask, öron, ben och svans. Avsaknad av teckning. Om sotningen blir så mörk att den blir en teckning.

[ Till Toppen ]

Hermelinen

(Texten sekventvis hämtad ur Nordisk Kaninstandard, 2010, sid 379-384)

Viktskala

Ungdjur
Ålder i månader
4 intill 5 månader
5 intill 7 månader
Max vikt

Vuxen
Lägre än 0,60 kg
0,61 - 0,70 kg
0,71 - 0,80 kg
0,81 - 1,30 kg
1,31 - 1,40 kg
1,41 och högre

PoängskalaVikt
Rasprägel och Pres.
Kroppsform
Pälsens täthet
Pälsens kvalitet
Färg och Teckning
Kondition, vård o sundhet
Summa poäng

Öron

Öronen sitter tätt tillsammans och upprättstående, väl avrundade i spetsen och skall harmoniera med kroppsstorleken. Öronlängden får ej vara över 7 cm, de får ej vara för grova men ej heller så tunna och dåligt behårade att de får ett rosa skimmer.

Färg

I hårstrukturen fuchs är rasen godkänd i envar i denna standard beskriven pälsfärg utom: ljusblå, ljusgrå, rävröd och sallander. Färgade djur har på nospartiet, där hårlängden är kort, motsvarande färg som normalhårsfärg. På övrig långhårig päls tillåtes mindre starkt framträdande färg.

Klofärg: enligt respektive pälsfärg.

Teckningar

I hårstrukturen fuchs är rasen godkänd i teckningarna: hotot, mantelteckning, japanteckning, rysk teckning och zobel. Däremot inte i: tan-, otter-, whiteteckning, scheckteckning, holländsk teckning och dalmatinerteckning.

Manteltecknad är godkänd i teckningskombinationerna: mantelteckning/japanteckning svart/gul och blå/gul. Mantelteckning/zobel blå eller brun. Däremot inte i kombination med: tan-, otter-, whiteteckning, scheckteckning, holländsk teckning och dalmatinerteckning, vit med askgrå slöja (sallander) och siames.

[ Till Toppen ]


© Hanna Persson, Västerbotten.
Alla bilder som finns på sidan tillhör mig (om inte annat anges) och får endast lämna sidan om det tydligt framkommer att bilden tillhör mig.