Projekt

Projektet

Jag jobbar med att ta fram Rysstecknade Hermelin Fuchsar, här kan du läsa om hur det går, mina planer, tillvägagångsätt och projektdjuren.
Jag har både blåa och bruna djur men kommer inte i första hand att ta hänsyn till blåanlaget, det är bara ett plus i kanten då jag alltid har tyckt att blå har varit en fin färg på kanin.

Fuchs Rysstecknad Zobel Blå
anan B_ C_ dd gg ff
Fuchs Rysstecknad Zobel Blå

Målen

Delmål 1

  • Ta fram bärare av fuchsanlaget
  • Ta fram bärare av ryssanlaget
  • Välja att spara djur av god kvalité och som ger en bra fortsättning på projektet

Kommentar: Jag anser att första delmålet är uppnått och går därför vidare till "Delmål 2".

Delmål 2

  • Djur som följer standarden och som är både rysstecknade och fuchspälsade.
  • Djur som kompletterar/kompenserar det aktuella avelsmaterialet för att i bästa möjliga mån "producera" fler rysstecknade fuchsar som förhoppningsvis blir bättre än föregående generation.
  • Ha sådant avelsutbud att jag endast parar fuchsbärare med fuchsar.
  • Hålla så god kvalitét som möjligt, dessutom skall samtliga kompensera/komplettera mina befintliga avelsdjur och varandra på ett sådant sätt att aveln kommer framåt och grundar för ett bra avelsmaterial för kommande delmål.

Kommentar: På grund av bettfel och konstiga anlag köpte jag inte korthåriga djur, så jag fick börja om lite från fuchsbärare. Men jag har också några djur som är rysstecknade fuchsar och zobeltecknade fuchsar.

Avelsplanen

Än så länge är 2015 års avelsplan inte färdig, ungdjuren måste få växa på sig lite först.

© Hanna Persson, Västerbotten.
Alla bilder som finns på sidan tillhör mig (om inte annat anges) och får endast lämna sidan om det tydligt framkommer att bilden tillhör mig.