Gården

Aveln

Mina avelsmål

  • Friska och glada individer.
  • Rastypiska individer.
  • Individer som gör att rasen "kommer framåt".
  • Öka intresset för rasen: Hermelin Fuchs.
  • Öka intresset för teckningen: Rysstecknat.
  • Öka intresset för kombinationen: Rysstecknad Hermelin Fuchs.

Defekter

Djur med defekter, eller bärare av defekter såsom bettfel (tångbett, underbett och överbett), Max Factor, Hippo och liknande kommer att tas ur aveln och detsamma gäller bakomliggande djur.
Det tråkigaste som finns är när det dyker upp defekter, jag har själv fått bettfel i mina tidigare kullar. Det är nedslående och jag önskar inte ens min värsta fiende att bli tvungen att slå ut hela släktlinjer.

Temperament

Djur med dåligt temperament kommer med största möjliga försiktighet att användas i aveln, speciellt honor med dåligt temperament, då detta beteende lätt överförs till ungarna medan de går tillsammans med honan.

Inavel

Jag kommer att idka inavel. Dels för att jag nu anser mig ha bra djur vars egenskaper jag tycker om, dels för att inavel kan vara positivt på sådant vis att man minimera risken för dolda anlag. För till exempelvis bettfel.
Det finns inga garantier, någonsin, men detta är mitt tillvägagångssätt att försöka gardera mig och hålla koll på oönskade anlag.
Genom inavel koncentreras alla anlag, både bra och dåliga. De bra egenskaperna kommer fram tydligt och de dåliga egenskaperna är lätta att sålla bort.

Val av avelsdjur

Jag försöker att välja djur som kompletterar och kompenserar varandra, för bästa möjliga resultat.

© Hanna Persson, Västerbotten.
Alla bilder som finns på sidan tillhör mig (om inte annat anges) och får endast lämna sidan om det tydligt framkommer att bilden tillhör mig.